Wing Tsung ja harjoittelu

Wing Tsungin harjoittelu koostuu erilaisista menetelmistä, joita kaikkia harjoitellaan tasaisesti:

  1. Ideat, konseptit ja taktiset periaatteet
  2. Formit eli liikesarjat
  3. Liikkuminen ja jalkatyöskentely
  4. Chi sao / kontaktissa tehtävät harjoitteet
  5. No contact harjoitteet
  6. Lat sao / sparriharjoitteet
  7. Teemaharjoitukset; esimerkiksi paini- ja mattotekniikat, aseelliset kamppailutilanteet.

Kuinka kung fua harjoitellaan?

Harjoituksissa harjoitellaan erilaisia lyönti- ja potkutekniikoita pistareihin ja mitseihin. Suuri osa harjoitteista suoritetaan parin kanssa tai pienissä ryhmissä.

Parin kanssa tehtävissä harjoitteissa treenataan reagoimaan vastustajan antamaan voimaan ja hyökkäyksiin erilaisin tekniikoin. Tekniikat perustuvat suurimmaksi osaksi vastustajan hyökkäyksien torjumiseen ja niiden hyväksikäyttöön hyökäten samalla itse. Osa harjoitteista tehdään kevyesti ilman kokoaikaista kontaktia (lat sao), osa koko ajan kontaktissa vastustajan kanssa (chi sao), osa maassa ja osa itsenäisesti (esimerkiksi liikesarjat)

Harjoitus –ja opetusmenetelmät ovat monipuolisia, turvallisia ja toimivia. Kaikki voivat harjoitella omien tavoitteidensa mukaisesti; osa haluaa treenata kovemmin itsepuolustus- tai kamppailuhengessä, osa taas haluaa keskittyä oppimaan lajin tekniikat rauhassa. Kaikille löytyy sopiva harjoittelukumppani.

Harjoituksissa kehitetään myös kuntoa – useimmiten lajinomaisesti tai muuten kamppailullisesti. Välillä harjoitellaan myös epämukavuusalueella ja kehitetään paineensietokykyä, joka auttaa pysymään toimintakuntoisena ja tekemään järkeviä päätöksiä esimerkiksi väkivaltatilanteissa.

Tervetuloa treenaamaan kung fua!