Wing Tsung ja harjoittelu

Wing Tsungin harjoittelu koostuu erilaisista menetelmistä, joita kaikkia harjoitellaan tasaisesti:

  1. Ideat, konseptit ja taktiset periaatteet
  2. Formit eli liikesarjat
  3. Liikkuminen ja jalkatyöskentely
  4. Chi sao / kontaktissa tehtävät harjoitteet
  5. No contact harjoitteet
  6. Lat sao / sparriharjoitteet
  7. Teemaharjoitukset; esimerkiksi paini- ja mattotekniikat, aseelliset kamppailutilanteet.

Harjoitus –ja opetusmenetelmät ovat monipuolisia, turvallisia ja toimivia. Kaikki voivat harjoitella omien tavoitteidensa mukaisesti; osa haluaa treenata kovemmin itsepuolustus- tai kamppailuhengessä, osa taas haluaa keskittyä oppimaan lajin tekniikat rauhassa. Kaikille löytyy sopiva harjoittelukumppani.

Harjoituksissa kehitetään myös kuntoa – useimmiten lajinomaisesti tai muuten kamppailullisesti. Välillä harjoitellaan myös epämukavuusalueella ja kehitetään paineensietokykyä, joka auttaa pysymään toimintakuntoisena ja tekemään järkeviä päätöksiä esimerkiksi väkivaltatilanteissa.

Tervetuloa treenaamaan kiinalaista kamppailua!